Important Info

PUJYA MAHARAJ SINDHU MANDAL RAIPUR

S.No. Name Address Mobile No.
1 Shri Madhusudan Ji Nalghar 94252-06222
2 Shri Dilip Sharma Ji Bandhwaparap 94252-11284
3 Shri Dwarka Prasad Sharma Ji Tagore Nagar 93031-18473
4 Shri Vijay Sharma Ji Lakhe Nagar 98261-73390
5 Shri Anil Sharma Ji Telibandha 98271-64599
6 Shri Ram Sharma Ji Bhoi para 98271-10137
7 Shri Deepak Sharma Ji Lakhe Nagar 98261-24126
8 Shri Vikas Anup Sharma Ji Katora Talab 93006-33063
9 Shri Shyam Sharma Ji Mahavir Nagar 98271-70778
10 Shri Puppy Sharma Ji Rajendra Nagar 98264-42166
11 Shri Sanjay Sharma Ji Telibandha 93022-36574
12 Shri Kishan Sharma Ji Rishabh Nagar 99261-50085
13 Shri Devi Das Ji Mahadev Ghat Road 98274-01538
14 Shri Santosh Kumar Ji Lakhe Nagar 93023-13224
15 Shri Narayan Vyas Ji Sadar Bazar 98271-60218

SHIKARPURI MAHARAJ

At Raipur :
Shri Dwarka Prasad Sharma     0771-2436026, 93031-18473


At Haridwar :
Pt. Anuj Ramkumar Mishra
(Family of Maharaj Shaligram Chandrabhan)
Hotel Om Deleux, Punjab national Bank Bldg. Uppar Road, Haridwar ( Uttran.)

098970-72220, 093586-75583, 098370-72220, 01334-325822